Warsztaty “Public Relations Dobrej Kultury”

19 września, 2012 Wyłącz przez m.guzek

Kulturalne public relations Czy wydarzenia kulturalne potrzebują promocji? Czy nowoczesne technologie są niezbędne? Może wystarczy dobry produkt? Odpowiedzi na te pytania będzie można poznać podczas I warsztatów „Public Relations Dobrej Kultury”.

 

 

Stowarzyszenie Polskiej Muzyki Chrześcijańskiej MuzaDei organizuje warsztaty
„Public Relations Dobrej Kultury”. Szkolenie odbędzie się w Niepokalanowie w dniach
26-28 października. Do uczestnictwa organizatorzy zapraszają osoby, które są
zaangażowane w organizowanie koncertów, festiwali, spotkań młodych, wydają płyty,
książki, po prostu promotorów polskiej muzyki chrześcijańskiej. Jednym z celów
działalności MuzaDei jest udostępnianie organizatorom wydarzeń kulturalnych narzędzi,
które umożliwiają rozwój oraz pozwalają świadomiej i z większą efektywnością
wykorzystywać nowoczesne technologie w promocji muzyki chrześcijańskiej. Dlatego też
warsztaty „PR Dobrej Kultury” poprowadzą najwyższej klasy profesjonaliści z ogromną
wiedzą, a przede wszystkim wieloletnim doświadczeniem. Wśród wykładowców będą m.in.
Brygida Grysiak (TVN), Milena Sławińska (POLSAT), Konrad Ciesiołkiewicz
(ORANGE POLSKA), Tomasz Sulewski (ORANGE POLSKA). Podczas trzech dni
szkolenia uczestnicy poznają zagadnienia m.in. z zakresu media relations, marketingu
internetowego, social media, pracy z kamerą, a także jak powinna wyglądać i co powinna
zawierać oferta współpracy dla sponsora. Na oficjalnej stronie stowarzyszenia
www.muzadei.pl dostępne są szczegółowe informację. Zgłoszenia są akceptowalne po
wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz wpłacie zaliczki.
„Public Relations Dobrej Kultury” to całkowicie nowa inicjatywa Stowarzyszenia
Polskiej Muzyki Chrześcijańskiej MuzaDei, które rozpoczyna oficjalną działalność.
Inauguracja stowarzyszenia miała miejsce w lipcu 2012 roku podczas Strefa Chwały
Festiwal. MuzaDei pragnie poprzez zjednoczenie wysiłków osób kompetentnych, stworzyć
skuteczną platformę dystrybucji i promocji Bożej muzyki. Dzięki wartości płynącej ze
spotkania artystów, menedżerów, promotorów, organizatorów koncertów, wydawców,
a także wykorzystaniu dostępnych mediów i skutecznych form nowoczesnego przekazu,
chce rozbudzić ducha i żywe pragnienie ewangelizacji w wielu sercach. Stowarzyszenie
jest w trakcie opracowywania autorskich projektów, których celem jest realne wsparcie
różnych inicjatyw promujących polska muzykę chrześcijańską.

Koordynator projektu:

Patryk Sławiński

m: +48 501 667 469
e: p.slawinski@muzadei.plwww.muzadei.pl