Idzie człowiek… do Europy – spotkanie w Dobrym Miejscu

Idzie człowiek… do Europy – spotkanie w Dobrym Miejscu

27 czerwca, 2014 Wyłącz przez mateo

idzieczlowiek_plakat29 czerwca 2014 pielgrzymi zapraszają do Dobrego Miejsca na wspólną modlitwę, film i świadectwa z drogi. Chcą zanieść do Brukseli wezwanie Jana Pawła II do nawrócenia Europy. Każdy uczestnik spotkania otrzyma drewniany krzyż Pielgrzymów Bożego Miłosierdzia i zaproszenie do duchowego współpielgrzymowania.

 

Pielgrzymkę rozpoczynają 11 lipca, w dniu św. Benedykta, patrona Europy, a planują zakończyć 14 września – w Dniu Podwyższenia Krzyża Świętego. Swoim pielgrzymowaniem chcą przypomnieć wizję Europy Jana Pawła II – tak spójną z wizją ojców założycieli Unii Europejskiej: Konrada Adenauera, Roberta Szumana i Alcide de Gasperi. Ideą Unii była dla nich wspólnota wartości. To właśnie wspólne wartości, którymi żył od wieków stary kontynent stały się inspiracją dla nowego porządku w powojennej Europie. Zgoda ponad podziałami, przebaczenie i pojednanie stały się głównymi zasadami procesu integracji, którego kamieniem milowym był traktat pokojowy między dwoma odwiecznymi wrogami: Niemcami i Francją.

Niestety 50 lat od tamtych czasów projekt Europa odchodzi coraz bardziej od wartości i zamiast tego skupia się na rynku. Gospodarka i utrzymanie dobrobytu stały się główną troską polityków. Materializm tego podejścia niesie skutki dla kultury i dla demografii. Europa traci ożywiające ją od wieków duchowe impulsy wewnętrznego rozwoju, oddaje innym kontynentom rolę cywilizacyjnych liderów i coraz bardziej ogranicza swoje wysiłki do utrzymania poziomu życia starzejących się szybko społeczeństw i obrony przed rosnącą ekspansją muzułmańskich imigrantów.

 

Pielgrzymi wyruszą z trzech miejsc: Z irlandzkiego Knock, z Włoskiego Monte Cassino i z Polskiego Gdańska. Zdani na Opatrzność i serce napotkanych ludzi będą przez dwa miesiące nieśli do Brukseli wewanie św. Jana Pawła II:
„Europo, bądź na powrót sobą!
Odkryj na nowo swe źródła.
Ożyw swoje korzenie!
Odnajdź swoją duszę!”

 

Więcej szczegółów na stronie pielgrzymów: www.idzieczlowiek.pl

DOBRE MIEJSCE (ul. Dewajtis 3, Warszawa) wej. A, Sala św. Józefa. Opieka dla dzieci zapewniona.