Polityka Prywatności

E4S Joanna Kurpiewska właściciel sklepu Chrześcijańskie Granie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta  i użytkownika serwisów oraz czasopism należących do E4S Joanna Kurpiewska obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.chrzescijanskiegranie.pl/aktualnosci/polityka-prywatnosci/
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: E4S Joanna Kurpiewska nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników swoich serwisów i czasopism.

Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować czasopism należących do E4S Joanna Kurpiewska oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez E4S Joanna Kurpiewska.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do E4S Joanna Kurpiewska możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych; poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które zostaniesz poproszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień zostaniesz poproszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

Subskrypcja bezpłatnych czasopism

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do E4S Joanna Kurpiewska wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej e-zinu. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala E4S Joanna Kurpiewska zwracać się do czytelników po imieniu.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez E4S Joanna Kurpiewska wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Niezapowiedziane Wiadomości

E4S Joanna Kurpiewska zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości E4S Joanna Kurpiewska rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów  E4S Joanna Kurpiewska

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych E4S Joanna Kurpiewska.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do E4S Joanna Kurpiewska przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. E4S Joanna Kurpiewska nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do E4S Joanna Kurpiewska i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez E4S Joanna Kurpiewskanie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do E4S Joanna Kurpiewskamogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do E4S Joanna Kurpiewska
W przypadku pytań proszę pisać: chrzescijanskiegranie@gmail.com

www.chrzescijanskiegranie.pl
właściciel E4S Joanna Kurpiewska