Wielki Post 2015 – Stoper // III Tajemnica Bolesna

Wielki Post 2015 – Stoper // III Tajemnica Bolesna

8 marca, 2015 Wyłącz przez m.guzek

Wielki Post 2015 - Stoper

A więc wyrok na Jezusa zapadł. Na nic zdał się zgniły kompromis Piłata, że ocali życie Więźnia, ale skarze Go „tylko” na ubiczowanie. Teraz władzę nad Jezusem przejęli żołnierze rzymscy. Wyśmiewali Go, bili po głowie, pluli, założyli Mu szaty ”królewskie”. Do tego włożyli na głowę Jezusa koronę z ciernia. Cierpnie, wbijając się w głowę, powodowały ostry ból, naruszyły bowiem strukturę nerwów i naczyń krwionośnych oraz skóry i włosów.

 

Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Żołnierze zaprowadzili Go na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium, i zwołali całą kohortę. Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę. I zaczęli Go pozdrawiać: «Witaj, Królu Żydowski!» Przy tym bili Go trzciną po głowie, pluli na Niego i przyklękając oddawali Mu hołd. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego purpurę i włożyli na Niego własne Jego szaty. (Mk 15,15-20)

 

We fragmencie tym widać obraz odrzucenia Mądrości Bożej przez człowieka. Żołnierze wyszydzając Osobę Jezusa oraz Jego Święta Głowę, pokazują Bogu samemu, że mają lepszy pomysł na życie, na świat. Że On jest im do tego niepotrzebny. A tymczasem to Bóg z miłości stworzył i świat, i ludzi. I, na swój obraz i podobieństwo dał ludziom rozum, intelekt, inteligencję, wiele zdolności, jak np. zdolność abstrakcyjnego myślenia, albo logikę. Dał też uczucia, emocje, które pomagają przeżywać naprawdę (a nie na niby) kolejne wydarzenia. Wszystko to po to, by człowiek mógł „czynić sobie ziemię poddaną”, jak czytamy w Księdze Rodzaju (Rdz 1,28). Jednak człowiek, choć ma możliwości poradzenia sobie na świecie, ciągle potrzebuje Boga i Jego Mądrości, jako punktu odniesienia. Rozum i sumienie działają dobrze jedynie wtedy, gdy są oświecanie przez Prawdziwą Światłość (por. J, 1,9). Za każdym razem, gdy ludzie odrzucali pomysł Boga, gdy odchodzili od Jego planu na świat, działo się na nim źle.

 

Tak działo się już od grzechu pierworodnego, po którym pierwotny plan Boga przestał być realizowany, z winy człowieka. Na szczęście Pan Bóg nie porzucił swojego projektu, a w celu ratowania ludzi wysłał na świat nawet Swego Syna.

 

Ten Syn nie po to tak wiele cierpiał, „by nie mógł współczuć naszym słabościom” (Hbr 4,15). Dlatego też wszyscy mający nerwice (tak powszechne w dzisiejszych czasach), natręctwa, wszelkie problemy psychologiczne i psychiatryczne, cierpiący na zaburzenia związane z integracją sensoryczną, a także pacjenci neurologii i szpitali psychiatrycznych mogą z ufnością prosić Pana o łaskę zdrowia, albo cierpliwości w chorobie, gdyż On, przez ból Swojej Świętej Głowy, przeżył to samo.

 

Prośmy też Pana, byśmy sami nie bawili się emocjami innych, nie manipulowali, nie wykorzystywali innych do swoich celów.

 

Panie:

proszę Cię za świat, jego przywódców, by przyznali pierwszeństwo Twej Mądrości
proszę Cię za ludzi, by nie bali się korzystać z wszelkich darów związanych z rozumem i intelektem, które przecież pochodzą od Ciebie
proszę Cię za osoby cierpiące na wszelkie problemy neurologiczne, psychologiczne i psychiatryczne, o zdrowie, o cierpliwość w chorobie
proszę Cię, by ludzie nie bawili się emocjami innych, nie manipulowali.

Karol Brejnak