Polecamy:Rekolekcje Ignacjańskie w Radiu Warszawa

18 kwietnia, 2011 Wyłącz przez m.guzek

Rekolekcje Ignacjańskie w życiu codziennym na falach Radia Warszawa 106,2 FM (radiowarszawa.com.pl) odbędą się w tym roku od 8 maja do 5 czerwca. W tym czasie codziennie w radiu będzie emitowany fragment Pisma Świętego oraz wprowadzenie do medytacji.A raz w tygodniu oprócz wprowadzenia w modlitwę nadawana będzie konferencja.Zapisy trwają tylko do 28 kwietnia. Hasłem tegorocznych rekolekcji są słowa Boga „Ja jestem”.Wypełnij formularz (Zgloszenie_na_rekolekcje_2011) i wyślij na adres: sekretariat@radiowarszawa.com.pl.

Rekolekcje są adresowane do osób dorosłych pragnących odkryć na nowo, bądź pogłębić swoją relację z Bogiem. Prowadzone są według metody świętego Ignacego z Loyoli. Składają się z:

* Mszy św. otwierającej i kończącej rekolekcje
* cotygodniowych konferencji wygłaszanych na antenie radia
* codziennej medytacyjnej modlitwy osobistej, do której wprowadzenie jest emitowane przez radio
* codziennego ignacjańskiego rachunku sumienia, począwszy od II tygodnia rekolekcji
* cotygodniowych spotkań z osobą towarzyszącą

Osoby biorące w nich udział wysyłają najpierw swoje zgłoszenie w formie „CV duchowego”, w którym nakreślają swoją sytuację duchową. Rekolekcje rozpoczynają się od konferencji wprowadzającej w metodę (wyjaśniającą jak powinna przebiegać medytacja, czemu służą rozmowy z kierownikiem duchowym itp.) W ciągu tygodnia, codzienie emitowany jest w radio fragment Pisma Świętego oraz wprowadzenie do medytacji. Raz w tygodniu oprócz wprowadzenia w modlitwę nadawana jest konferencja. Wreszcie, raz w tygodniu, osoby zapisane na rekolekcje spotykają się na terenie parafii św. Andrzeja Boboli na rozmowie z kierownikiem duchowym towarzyszącym im podczas trwania rekolekcji. Takich spotkań jest w sumie cztery. Całość kończy się wspólnym czuwaniem w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli oraz Mszą.