Arka Noego TV – serwis z teledyskami Arki Noego

26 marca, 2011 Wyłącz przez m.guzek

Na stronie www.arkanoego.pl wystartował nowy ser­wis: Arka Noego TV!Wcho­dząc na stronę www.arkanoego.tv można zoba­czyć zbiór tele­dy­sków, wywiady i frag­menty zeszło­rocz­nych wystę­pów Arki Noego.Na stronie pojawią się clipy z nagrywanej nowej płyty.Jak czytamy na stronie Arki Noego: “Będą to mate­riały wideo jakich nie zoba­czy­cie nigdzie indziej! Będzie­cie mogli zaj­rzeć do naszego stu­dia nagra­nio­wego, pod­pa­trzyć jak nagry­wają muzycy Arki, zoba­czyć co robią dzieci mię­dzy nagra­niami, a przy oka­zji posłu­chać naszych nowych dźwięków”. Zespół poza serwisem z teledyskami przygotowuje się do letniej trasy koncertowej.Płyty Arki Noego można zakupić w Chrześcijańskim Graniu zobacz >>


Planowane koncerty:
7 maja — Poznań (Stary Bro­war),
14 maja — Gołańcz,
21 maja — Wrze­śnia,
22 maja — Kra­ków,
28 maja — Gło­gów,
29 maja — Toruń lub Gdańsk (usta­le­nia trwają)
4 czerwca — kon­cert dla TV (usta­le­nia trwają),
5 czerwca — War­szawa,
19 czerwca — War­szawa Ursus.

[youtube]AtkroSdStC0[/youtube]