POLECAMY:EWANGELIA ŻYCIA DZISIAJ – SYMPOZJUM NA UKSW

17 listopada, 2010 Wyłącz przez m.guzek

6 grudnia odbędzie się Sesja naukowa – Sekcji Teologii Moralnej UKSW “Recepcja encykliki Evangelium vitae po 15 latach”


PROGRAM
13.15 Powitanie uczestników sesji
– ks. prof. dr hab. Marian Graczyk
13.20 Wprowadzenie
– bp prof. dr hab. Andrzej Dziuba
13.25 Ochrona funkcji prokreacyjnej człowieka
– mgr Anna Zygma
13.45 Ochrona życia ludzkiego u jego kresu
– ks. mgr lic. Marek Kumór
14.05 Graniczne przypadki ochrony życia
– mgr Tomasz Głowacki
14..25 Dyskusja
14.40 Podsumowanie
– ks. prof. dr hab. Stanisław Warzeszak

6 grudnia 2010, godz. 1315 – 1445, sala 229
UKSW,dewajtis 3, Warszawa – Bielany