Festiwal Family ART – Dobre Miejsce

4 maja, 2010 Wyłącz przez m.guzek

Przegląd będzie przebiegać pod hasłem Family Art. Festiwal składa się z dwóch etapów: 1 – przesłuchania solistów, zespołów muzycznych działających przy parafiach, świetlicach i placówkach kulturalno – oświatowych; 2 – koncertu finałowego z uroczystym ogłoszeniem wyników i wręczeniem symbolicznych nagród laureatom przeglądu.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 7 maja 2010 r.
Dobre Miejsce – centrum kultury ul. Dewajtis 3 – Lasek Bielański 01-815 Warszawa
Karty zgłoszeń, regulamin i pismo przewodnie można pobrać ze strony internetowej
www.dobremiejsce.org

Przesłuchania: 22 maja 2010 r.
w Dobrym Miejscu – centrum kultury ul. Dewajtis 3 – Lasek Bielański w Warszawie
Finał: 30 maja 2010 r. podczas uroczystego koncertu zorganizowanego w ramach „Miasta Miłosierdzia” oraz Marszu dla życia i rodziny,który odbędzie się na Krakowskim Przedmieściu (w okolicy Kościoła Św. Anny)

DUŻO DOBREJ MUZYKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ ZNAJDZIESZ NA:
Chrześcijańskie Granie