Popieramy: APEL ws. likwidacji tzw. przesłanki eugenicznej

Popieramy: APEL ws. likwidacji tzw. przesłanki eugenicznej

14 października, 2020 0 przez m.guzek

Chrześcijańskie Granie włączyło się w apel Narodowej Rady Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego. Zachęcamy szczególnie: “aby w całej Polsce 22 października w dzień św. Jana Pawła II o godzinie 18.00 zamawiać Msze święte w intencji dziękczynnej za Papieża Rodzin – Jana Pawła II oraz za ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci.”

 

 

APEL ws. likwidacji tzw. przesłanki eugenicznej
(oświadczenie Narodowej Rady Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego)

 

W związku z zapowiedzianą przez Trybunał Konstytucyjny datą rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP części zapisów Ustawy „o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży” na 22 października br., występując w imieniu organizacji i środowisk zrzeszonych w Chrześcijańskim Kongresie Społecznym, zwracamy się do wszystkich obrońców życia i ludzi dobrej woli o mobilizację duchową i wzmożenie wysiłków na rzecz dzieci poczętych, których życie zagrożone jest wciąż funkcjonującą w polskim prawie tzw. przesłanką eugeniczną do aborcji.

 

Wyrażamy przekonanie, że oczekiwany z wielką nadzieją przez miliony Polaków wyrok potwierdzi stanowisko Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 r, że konstytucja daje gwarancje ochrony życia ludzkiego w każdej fazie jego rozwoju i nada mu konkretny wyraz w kontekście bezwarunkowej ochrony prawa do życia dzieci z podejrzeniem ciężkich chorób genetycznych.

 

Jest szczególnie bolesne, że prawo to odbierane jest obecnie dzieciom najbardziej potrzebującym troski i pomocy, nie tylko ze strony rodziców i najbliższej rodziny, ale całego społeczeństwa, co powinno znaleźć wyraz we właściwych programach wsparcia dla takich rodzin, realizowanych z jednej strony przez służbę zdrowia i placówki pomocy społecznej, z drugiej strony przez organizacje pozarządowe czy związki wyznaniowe.

 

Kościół jest powołany, by wychodzić do wszystkich

 

Podzielamy pogląd wyrażony przez grupę przeszło stu posłów w skardze do TK, że uznanie względów eugenicznych za przesłankę dopuszczającą przerwanie życia człowieka w stadium prenatalnym jest sprzeczne z Konstytucją RP r., która gwarantuje ochronę życia człowieka (art. 38), poszanowanie i ochronę godności osoby ludzkiej (art. 30) oraz ochronę przed dyskryminacją (art. 32). Tym samym legalizacja aborcji eugenicznej sankcjonuje praktykę dyskryminacji osób nienarodzonych i skutkuje pozbawieniem ich fundamentalnego, konstytucyjnego dobra, jakim jest prawo do życia i jego ochrony, godności i ochrony przed dyskryminacją.

 

Apelujemy o włączenie się w wielką narodową Nowennę za przyczyną św. Jana Pawła II, w intencji sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Chcemy prosić Ducha Świętego o umocnienie ich sumień, by z odwagą położyli kres dyskryminacji eugenicznej nienarodzonych dzieci w Polsce. Zachęcamy wszystkich do włączenia się we wspólną modlitwę. Prosimy o codzienną modlitwę od 13 do 21 października br. Teksty rozważań i więcej informacji na ten temat znaleźć na stronie www.pro-life.pl/nowenna. Mamy nadzieję, że gorliwa modlitwa przyczyni się do zmiany prawa zezwalającego na zabijanie dzieci, u których podejrzewa się chorobę genetyczną lub wady rozwojowe.

 

Apelujemy, aby w całej Polsce 22 października w dzień św. Jana Pawła II o godzinie 18.00 zamawiać Msze święte w intencji dziękczynnej za Papieża Rodzin – Jan Pawła II oraz za ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

 

Apelujemy też o podjęcie działań uświadamiających konieczność delegalizacji aborcji eugenicznej i konieczność dodatkowego, skutecznego wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne. Ukazujmy wartość każdego życia, wspierajmy materialnie i duchowo potrzebujące rodziny, zachęcajmy do dzielenia się miłością ze wszystkimi jej potrzebującymi!

 

Muzyka chrześcijańska dla całej rodziny? Znajdziesz na www.chrzescijanskiegranie.pl

 

 

Bezpieczne foteliki dla dzieci? Wejdź na www.sklep.fotelik.info