Europejskie Forum Młodych 2014 – Compassion (zapisy)

Europejskie Forum Młodych 2014 – Compassion (zapisy)

15 kwietnia, 2014 Wyłącz przez m.guzek

banner_EYF2014CzEuropejskie Forum Młodych 2014- Compassion live odbędzie się w dniach 15– 20 lipca. Miejscem spotkania młodych będą ogrody Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, a organizatorami wydarzenia są Wspólnota Emmanuel we współpracy z Archidiecezją Częstochowską.  Wspólnota Emmanuel organizuje letnie spotkania młodych w Polsce od 2000 roku.Patronat nad wydarzeniem objął sklep i serwis www.chrzescijanskiegranie.pl Więcej informacji o Europejskim Forum Młodych 2014- Compassion live można znaleźć w Internecie: forum.emmanuel.info.pl

Program Forum przygotowywany jest z myślą o osobach w wieku 16 – 30 lat. Hasłem tegorocznego spotkania będzie fragment Ewangelii wg św. Mateusza: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie (Mt 5,3). Jest to jednocześnie motto Światowego Dnia Młodzieży, odbywającego się w Niedzielę Palmową w Rzymie. Zważywszy na temat, który zadał młodym Papież Franciszek, chcemy w trakcie Forum pogłębić naszą wrażliwość na potrzeby innych, uczyć się współodczuwać, a w szczególności odkrywać szczęście płynące ze służby ubogim. Ma być to również czas przygotowania na spotkanie z Papieżem podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku.

 
Podczas Forum młodzi będą uczestniczyli w Eucharystii oraz warsztatach, konferencjach, spotkaniach ze szczególnymi gośćmi, których życie stało się świadectwem wrażliwości na potrzeby innych. Ponadto młodzież będzie mogła  zaprezentować i rozwinąć swoje umiejętności w trakcie tzw. talent corners. Wszystkie zajęcia są przygotowywane tak, aby jednocześnie brały w nich udział osoby z różnych krajów.

 

 

Koszty uczestnictwa w Forum są zależne od czasu zgłoszenia i przedstawiają się następująco:
Rejestracja do 30.kwietnia
200 PLN
Rejestracja do 31.maja
250 PLN
Rejestracja po 31.maja
300 PLN

Więcej informacji o Europejskim Forum Młodych 2014- Compassion live można znaleźć w Internecie: forum.emmanuel.info.pl, emmanuelyouth.net, facebook.com/Forum-Emmanuel.