III Niedziela Adwentu: STOPER ADWENTOWY

15 grudnia, 2013 Wyłącz przez m.guzek

adwent2013_chgEwangelia według św. Mateusza 11,2-11:
2 Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów 3 z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”. 4 Jezus im odpowiedział: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: 5 niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. 6 A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi”.
7 Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: „Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? 8 Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. 9 Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. 10 On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. 11 Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on”.

 
Jan Chrzciciel w dalszej części 11 rozdziału Ewangelii wdg. św. Mateusza zostanie przez Jezusa nazwany “Eliaszem, który miał przyjść” (por. Mt 11, 13). A więc Jan nie jest zwykłym prorokiem, jest kimś więcej, niż prorokiem  (por. Mt 11,9). A jednak Jan, zapewne pod wpływem ucisku i prześladowania ze strony króla Heroda, ma wątliwości.
Nie należy się więc bać wątpliwości w wierze, skoro miał je sam poprzednik Mesjasza.
Co więc robi Jan? Pyta Jezusa. Nie ma innej drogi, aby rozwiać je,jak tylko dowiedzieć się u źródła, czyli zapytać Jezusa.
Jezus odpowiada. Nie wprost. Cytuje tylko proroka Izajasza. Tego samego, który przepowiedział i przyjście Mesjasza, i poprzedzającego Go Eliasza (por. Iz 40,3; por. Iz 35), pokazując, że te słowa wypełniają się. To jest właśnie ta spójność Boża: Słowo Boże jest zapowiadane, a potem wypełnia się.
To także pokazanie, że to ” Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, (Hbr 4,12) oraz że jest aktualne w każdym czasie.
Wiara. W to, co wierzymy, tego z reguły nie widzimy. Dlatego wiara wymaga męstwa, wymaga odwagi. To taka swoista “Szklana Góra”:

 
[youtube]www.youtube.com/watch?v=A3gMXsl9CXc[/youtube]