WARSZAWSKIE JERYCHO 2013 w obronie życia!

6 marca, 2013 Wyłącz przez m.guzek

Nieustanna Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji obrony życia odbywać się będzie przez 7 dni, 24 godziny na dobę w parafii św. Stanisława Kostki, w dolnym kościele Sanktuarium Bł. ks. Jerzego Popiełuszki (przy metrze Plac Wilsona). Rozpocznie się ona w niedzielę 17 marca Mszą Świętą o godz. 10.00 w górnym kościele, zakończy zaś w Niedzielę Palmową 24 marca o godz. 10.00. Patronat nad wydarzeniem objął sklep Chrześcijańskie Granie.

 

WARSZAWSKIE JERYCHO organizowane jest w tygodniu poprzedzającym Dzień świętości Życia w intencji obrony życia nienarodzonych. Wiedząc, że na świecie corocznie w łonach matek ginie kilkadziesiąt milionów dzieci, pragniemy wszelkie działania w ich obronie rozpoczynać od tego, co najważniejsze, gorącej modlitwy o przemianę serc. Zawrzeć chcemy w niej również w sposób szczególny sytuację naszej ojczyzny, w której corocznie zabijanych jest kilkaset dzieci, najczęściej z powodu przewidywanego upośledzenia, co czyni nas uczestnikami współczesnej eugeniki. Wierzymy, że podjęta z odwagą i entuzjazmem wspólna, szczera modlitwa, może wypraszać zmiany w sercach i umysłach, które będą początkiem również przemian prawnych w Polsce i na świecie.

 

 

W plan każdego dnia wpisane są cztery części różańca, modlitwa Anioł Pański, Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz Apel Jasnogórski. Pozostała część doby wypełniona jest modlitwą w ciszy oraz medytacjami i śpiewem poszczególnych grup dyżurujących

 

Ruchy, stowarzyszenia, wspólnoty i grupy katolickie działające na terenie Warszawy mogą włączyć się w WARSZAWSKIE JERYCHO na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest podjęcie dwugodzinnego dyżuru, związanego z odpowiedzialnością za przebieg i porządek adoracji, co wiąże się z koniecznością wcześniejszego kontaktu oraz ustaleń. Drugą formą jest wspólna obecność modlitewna całej grupy w dowolnie zaplanowanych przez siebie godzinach. Ponadto, wszystkie organizacje o rozbudowanych strukturach zachęcamy do współpracy w dotarciu z zaproszeniem na “Jerycho” do poszczególnych jej członków i grup lokalnych. Jest również możliwe podjęcie przez jedną grupę kilku dyżurów.