Słowo Krzyża – konkurs na www.chrzescijanskiegranie.pl

10 maja, 2010 Wyłącz przez m.guzek

We współczesnym świecie Krzyż – jego obecność w życiu społecznym – stał się szczególnie ważny. Niedawno byliśmy świadkami różnych przedsięwzięć mających na celu walkę z Krzyżem, i wielu dyskusji na ten temat. W takim kontekście wśród polskiej, katolickiej prasy pojawia się pismo „Słowo Krzyża”– rocznik wydawany przez polską prowincję oo. Pasjonistów. Prezentuje on artykuły naukowe autorstwa wybitnych profesorów, głównie teologów, którzy próbują przybliżyć tematykę Krzyża w różnych jego wymiarach, aspektach.

Pragniemy nie pozostawać biernymi wobec pytań o Krzyż, jakie dziś stawia sobie ludzkość, dlatego podjęliśmy inicjatywę zorganizowania konkursu, którego temat brzmi „Krzyż zmuszony do milczenia – wymowny znak naszych czasów”.

Forma: Prosimy o nadsyłanie Państwa przemyśleń na podany powyżej temat na adres e-mail: chrzescijanskiegranie@gmail.com, zapisane w dokumencie MS Word.

Czas: Konkurs trwa od 1 do 20 maja 2010r.

Nagrody: Wśród wszystkich uczestników konkursu wylosowane zostaną 3 osoby, które otrzymają najnowszy numer rocznika
Słowo krzyża.

Więcej na: Chrześcijańskie Granie